Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11 stycznia 2019 in Życie MDP

Ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy-kontynuacja

Dnia 5.01 spotkaliśmy się by kontynuować ćwiczenie pierwszej pomocy. Na początku druhny przedstawiły nam zawartość torby PSP-R1 oraz gdzie możemy ją znaleźć na samochodach. Po części teoretycznej przyszła pora na praktykę, a mianowicie zakładanie kołnierza szyjnego.